Rake Vragen maken gebruik van dezelfde kennisbronnen als systemisch werk. De werkvormen uit deze toepassing doen dit net iets explicieter dan de andere werkvormen.