Voor alle vormen van onderling overleg, elkaar helpen bij dagelijkse problemen en informeel advies, kun je de werkvormen uit de toepassing intervisie gebruiken.