Rake Vragen lenen zich uitstekend voor individuele coaching. Bijna alle werkvormen zijn hier geschikt voor, de selectie hieronder zijn het meest geschikt.